Jak sprawnie prowadzić księgowość w firmie?

Jak sprawnie prowadzić księgowość w firmie?

Choć z pozoru zawód księgowego wydaje się nieskomplikowaną profesją, to w praktyce wiąże się to z różnymi obowiązkami oraz posiadaniem określonych umiejętności. Konieczność monitorowania zmian w systemie prawnym i podatkowym oraz ograniczenia czasowe w prowadzeniu rozliczeń sprawiają, że księgowy musi zajmować się wieloma rzeczami jednocześnie. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób można usprawnić księgowość w swojej firmie.

Co należy do obowiązków księgowych?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą definicją, księgowy/a to osoba lub podmiot, zajmująca się świadczeniem usług rozliczeniowych pomiędzy wybranym przedsiębiorstwem (lub grupą przedsiębiorstw) a organami skarbowymi. Zajmuje się ona rozliczeniami z tytułu ZUS, podatków, należności, zobowiązań czy też amortyzacji i ewidencji środków trwałych. Warto jednak wiedzieć, iż księgowa/y w takim mieście jak Wrocław zwykle musi zająć się znacznie większą liczbę klientów, niż jedna lub dwie firmy. Do jego zadań należy:

  • aktywne branie udziału w tworzeniu i ewentualnych korektach bieżących sprawozdań finansowych wybranego przedsiębiorstwa;
  • księgowanie dokumentów finansowych i ich ewentualna archiwizacja;
  • księgowanie takich rozliczeń jak wyliczenia rezerw, wycen poszczególnych walut w wybranym momencie czy też podatku odroczonego;
  • odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji księgowych dla organów skarbowych;
  • przygotowanie oraz wysyłanie przelewów bankowych na konta wybranych instytucji;
  • podejmowanie stałej współpracy z takim urzędami jak ZUS, KRUS czy urząd skarbowy.

Bazując na wyżej przedstawionych zadaniach, jakimi musi zająć się księgowy/a we Wrocławiu, można śmiało stwierdzić, iż osoby wykonujące ten zawód muszą umieć pracować pod presją czasu. Dlatego też warto o tym wiedzieć i ewentualnie skorzystać z pomocy księgowej we Wrocławiu.

W jaki sposób można usprawnić księgowość w swojej firmie?

Wprawdzie z pozoru może wydawać się to mało prawdopodobne, istnieje kilka alternatywnych rozwiązań dla usprawniania procesów księgowych w swoim przedsiębiorstwie. Do tych metod z pewnością zaliczają się:

  • korzystanie z opcji zdalnego księgowego/ej – to możliwość najczęściej wybierana zwłaszcza dla firm, w których nie ma stałego księgowego dla wybranej firmy. Zdalny księgowy, czy też zdalna księgowa to idealna alternatywa zwłaszcza dla firm, zatrudniających dużą liczbę osób oraz mających zwiększoną sprzedaż praktycznie przez cały rok. Wówczas zdalny księgowy pracujący np. we Wrocławiu może obsługiwać firmy z różnych miejsc w kraju, dzięki czemu nie ma konieczności współpracy wyłącznie z okolicznymi księgowymi;
  • korzystanie ze specjalnych programów księgowych – w Internecie lub w aplikacjach mobilnych można znaleźć wiele opcji do samodzielnego wystawiania faktur oraz rozliczania się z organami skarbowymi. W takiej sytuacji wystarczy zainstalować adekwatną do prowadzonej działalności aplikację lub zalogować się na stronę internetową do sporządzania faktur VAT dla wybranego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów wyłącznie do opłacenia subskrypcji za korzystanie z programu księgowego.
  • skorzystanie z biura rachunkowego – alternatywną do przedstawionych powyżej form usprawnienia księgowości w swoim przedsiębiorstwie jest korzystanie z usług biura rachunkowego. Dzięki temu można nawiązać stałą współpracę z wybranym biurem, które w prosty oraz szybki sposób będzie rozliczać dane przedsiębiorstwo z organami skarbowymi. Dodatkowo korzystając z tej opcji warto nawiązać stałą współpracę z takimi instytucjami jak ZUS czy Urząd Skarbowym.

Na podstawie powyższych metod warto w relatywnie krótkim czasie usprawnić księgowość w swoim przedsiębiorstwie. Jest to idealna opcja m.in. dla zakładów świadczących swoje usługi na terenie Wrocławia. Ze względu na dużą liczbę firm różnej wielkości korzystanie wyłącznie ze stacjonarnego księgowego lub stacjonarnej księgowej może niekiedy spowolnić działalność. Dlatego też wybór biura rachunkowego, zdalnego księgowego czy też skorzystanie ze specjalnych programów księgowych okazuje się najlepszym wyborem dla dowolnego przedsiębiorstwa.