RODO w Oświacie – jak wdrożyć?

RODO to ważne przepisy, jakie obejmują ochronę danych osobowych. Działają one już od kilku lat i pozwalają chronić ważne informacje o każdym człowieku. Niezwykle istotne jest wprowadzenie RODO w oświacie. O czym trzeba pamiętać? Jak wygląda proces wdrożenia? Jakie czynności są najważniejsze? Jak przebiegają te zadania?

RODO w Oświacie

W 2016 roku wprowadzono przepisy o ochronie osób fizycznych, jakie dotyczą przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu informacji. To jedno z największych wyzwań, przed jakimi stanęły szkoły. Wdrożenie RODO w oświacie warto podzielić na kilka etapów i zaangażować w ten proces wszystkich pracowników szkoły. Pamiętajmy o tym, że wprowadzenie zmian jest czasochłonne i może potrwać nawet kilka miesięcy.

Aby zmiany przyniosły pożądane efekty, trzeba dokonać analizy stosowanych procedur w szkole co do przetwarzania danych osobowych. Ponadto, przydatne jest uwzględnienie danych wyników przy podejmowaniu ważnych decyzji, które pozwolą wdrożyć przepisy RODO. Oczywiście istotne jest to, że takiego procesu nie przeprowadzimy bez przeszkolenia nauczycielu i pracowników  w zakresie zmian, jakie wprowadziło RODO. Każda szkoła działa podobnie, jednak na innych warunkach, dlatego dostosowanie rozwiązań jest związane z potrzebami placówki.

O czym należy pamiętać?

Bez względu na rodzaj szkoły, konieczne jest wyznaczenie konkretnych działań na potrzeby wdrożenia RODO w Oświacie. Szereg działań może obejmować między innymi:

  • zaplanowanie wprowadzania zmian w związku z przepisami RODO,
  • powołanie zespołu, jaki będzie odpowiedzialny za zmiany,
  • poinformowanie pracowników o konieczności zmian,
  • komunikacja z pracownikami co do stanu prac,
  • wykonanie audytu, który ustali istniejące procedury przydatne w procesie zmian,
  • określenie obszarów, jakie będą wymagały zmian,
  • prowadzenie prac w związku z wdrożeniem nowych przepisów,
  • zorganizowanie szkolenia dla pracowników z zakresu RODO.

Wstępnie warto określić obszary, gdzie konieczne będzie podjęcie działań, które dotyczą ochrony danych osobowych.

Dane osobowe w szkole

Sprawdzenie rodzaju danych osobowych, jakie są przetwarzane w szkole, pozwoli sprawdzić, czy są one zgodne z prawem. Nie mogą być poddawane dalszemu przetwarzaniu, jakie będzie niezgodne z celami. Kolejna kwestia to sprawdzenie, czy te dane są poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane i przechowywanie. Wszelkie te czynności pozwolą określić stopień zgodności przetwarzania w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych.

Placówki oświatowe działają zgodnie z zasadami RODO, tak samo jak wszelkie inne firmy. Wdrożenie RODO w oświacie jest nie lada wyzwaniem dla dyrektorów i często wymaga pomocy w postaci szkoleń i kursów z zakresu RODO. Na samym początku trzeba zaplanować działania, jakie zostaną wdrożone. Dokładny plan wpłynie na łatwiejszą pracę i postępowanie zgodnie z wytycznymi. Istotne jest to, że wdrożenie nowych zmian będzie często wymagało wielu miesięcy pracy i zaangażowania wielu pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *